Sprężyny tależowe

Sprężyny talerzowe Mubea

Prezentacja na filmie:


Sprężyny talerzowe – duże obciążenia w małych przestrzeniach

Sprężyny talerzowe są płaskimi stożkowatymi pierścieniami poddawanymi obciążeniom osiowym. Zależnie od zastosowania, sprężyny talerzowe mogą być poddawane obciążeniom statycznym lub dynamicznym, a definiują je następujące parametry:

  • średnica zewnętrzna De,
  • średnica wewnętrzna Di,
  • grubość materiału t oraz
  • wysokość całkowita Lo

Następujące cechy odróżniają sprężyny talerzowe od innych rodzajów sprężyn:

  • duża nośność przy niewielkim ugięciu sprężyny
  • lepsze wykorzystanie przestrzeni w porównaniu z innymi rodzajami sprężyn
  • istnieje możliwość projektowania różnych kombinacji sprężyn w celu uzyskania pożądanych parametrów nośnych

Sprężyny talerzowe – Wszechstronne możliwości

Ze względu na swoją uniwersalność sprężyny talerzowe znajdują wiele zastosowań, począwszy od systemów zaworowych na głębokościach 3,000m pod poziomem morza do satelitów kosmicznych. Sprężyny talerzowe muszą działać w temperaturach od -269°C do 500°C.

Mubea posiada konieczne materiały pozwalające sprostać wymaganiom obciążeń i zmęczenia materiałów nawet w tak ekstremalnych warunkach. Ponadto sprężyny talerzowe mogą być powlekane wytrzymałymi zabezpieczającymi środkami powierzchniowymi zapewniającymi ich dobre funkcjonowanie w środowisku sprzyjającym korozji.

Ze względu na swoją uniwersalność sprężyny talerzowe znajdują szereg zastosowań w tym w przemyśle obrabiarkowym, paliwowym, samochodowym, a także lotniczym.

Typowe zastosowania sprężyn talerzowych:

  • systemy zawieszania bojlerów w elektrowniach
  • zawory bezpieczeństwa
  • sprzęgła (przeciążeniowe i poślizgowe)
  • podwieszone wagoniki kolejek liniowych
  • zaciski w przemyśle obrabiarkowym
  • hamulce bezpieczeństwa w windach i schodach ruchomych
  • hamulce dla pojazdów budowlanych i kolejowych
  • kompensatory luzu w łożyskach kulkowych

Sprężyny talerzowe – Mubea, twój kompetentny partner

Sprężyny talerzowe zgodnie z DIN
Mubea wytwarza sprężyny talerzowe zgodnie z wymaganiami DIN 2093. Sprężyny te spełniają, często ze znacznym zapasem, najsurowsze wymagania odnośnie właściwości materiałów i jakości powierzchni. Mubea wykorzystuje najnowocześniejsze i najwydajniejsze procesy produkcyjne.

Projektowanie z Mubea
Na początek możemy udostępnić nasz program obliczeniowy do projektowania sprężyn talerzowych. Program ten powstał w oparciu o równania zdefiniowane w DIN 2092 i można go pobrać z naszej strony internetowej pod adresem www.mubea-discprintings.com. Dodatkowo zatrudniamy zespół inżynierów o najwyższych kwalifikacjach, których zadaniem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla każdego zastosowania naszych sprężyn wyłącznie z dobraniem najodpowiedniejszych materiałów i sposobów zabezpieczenia powierzchni.
Prototypy, często konieczne na etapie opracowania produktu, są przygotowywane w naszej wzorcowni wyposażonej w konieczny sprzęt testujący.

Materiały stosowane dla sprężyn talerzowych
Przy zastosowaniach standardowych sprężyny talerzowe wykorzystywane są z materiałów sprężynowych 51CrV4 (Nr 1.8519). Dodatkowo, przy bardzo wysokich bądź niskich temperaturach lub warunków powodujących korozję możliwe jest zastosowanie materiałów specjalnych.

Sprężyny talerzowe – Elementy sprężyn podlegające szczególnym napięciom

Zależnie od konkretnych wymagań Mubea korzysta z materiałów stabilnych (nr 1.4122, 1.2567, 1.4923), materiałów odpornych na korozję (Nr 1.4310, 1.4568, 1.440), materiałów na bazie niklu (2.4668, 2.4969) oraz stopów miedziano – berylowych (2.1247, 2.4132).

Zwiększona trwałość zmęczeniowa

Niemal wszystkie sprężyny talerzowe Mubea są poddawane w zakładzie śrutowaniu. Śrutowanie powoduje szczątkowe naprężenia ściskające, w wyniku czego odporność zmęczeniowa materiału osiąga wartość wyższą nawet niż wymagana prze DIN 2093.

Zabezpieczenia antykorozyjne sprężyn talerzowych

Standardowo stosowanymi zabezpieczeniom antykorozyjnym sprężyn talerzowych jest fosforyzowanie cynkiem i oliwienie. W przypadku gdy ze względu na warunki środowiskowe, w jakich dane sprężyny talerzowe mają być zastosowane wymagany jest wyższy poziom zabezpieczenia antykorozyjnego, dostępne są następujące alternatywy:

  • fosforan cynku i woskowanie
  • cynkowanie elektrolityczne
  • cynkowanie galwaniczne i chromowane
  • mechaniczne powlekanie cynkiem i chromianem
  • z powłoką Delta Tone / Delta Seal
  • z powłoką Dacromet / Geomet
  • niklowanie chemiczne (bezprądowe)

Sprężyny talerzowe – Najwyższa jakość z firmy Mubea

Całość procesu produkcyjnego pod jednym dachem

Polityka Mubea zakłada kontrolowanie procesu produkcyjnego na każdym etapie w celu zapewnienia najwyższej jakości sprężyn talerzowych przy jak najniższej tolerancji błędu. Najczęściej stosowane materiały wytwarzamy w bazach własnej zimnej walcowni przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii walcowania.

Skrawanie precyzyjne

Sprężyny z materiałów o grubości między 1 a 6 mm są skrawane zazwyczaj przy zastosowaniu techniki precyzyjnej, która zwiększa odporność zmęczeniową materiału.

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna sprężyn talerzowych jest podstawowym procesem produkcyjnym umożliwiającym uzyskanie wymaganych parametrów sprężyny. W zależności od wymiarów sprężyny możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych kotłowni o stałym zasilaniu bądź komór piecowych. Mamy też możliwość zastosowania procesów hartowania izotermicznego, oziębiania i odpuszczania.

Uginane wstępne

Straty sprężystości występują w wyniku oddziaływania wysokich obciążeń. Aby zmniejszyć ryzyko występowania tego rodzaju strat, Mubea występuje ugina wszystkie sprężyny i w związku z tym jest wymogiem określonym w normie DIN 2093.

Fosforowanie

Standardowe zabezpieczenia antykorozyjne, fosforowanie cynkiem i oliwienie odbywa się przy zastosowaniu sterowanego w pełni automatycznie procesu stałego strumienia środka zabezpieczającego, co gwarantuje uzyskanie stałej grubości warstwy przy umiarkowanych kosztach.

Dostawa stosów talerzowych

Sprężyny tarlerzowe często wykorzystuje się w systemach gotowych. Mubea może na życzenie dostarczyć gotowe systemy sprężyn i zamontować je w urządzeniu ich ostatecznego przeznaczenia. Mubea może również wyprodukować tego rodzaju urządzenia na życzenie klienta. Na życzenie mogą być wydane Świadectwa przeprowadzonej próby (np. 100% obciążenia próbnego) lub zaświadczenia zgodności z DIN EN 10204 (2.2/2.3/3.18)